การเตือน

คุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยการชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือPay-easyแล้ว

หมายเลขการชำระเงินร้านสะดวกซื้อ / Pay-easy :[pay_no]

กรุณาชำระเงินด้วยหมายเลขนี้ หรือดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกอีกครั้ง
* กรณีที่คุณลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง กรุณาชำระเงินโดยใช้หมายเลขการชำระเงินใหม่
ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกอีกครั้ง