เลือกวิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงินที่สามารถใช้ได้
หลังจากที่คลิกแล้ว หน้าคำอธิบายเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินต่างๆจะแสดงออกมา
[logo]
แนะนำเกี่ยวกับการต่ออายุอัติโนมัติ
・ โปรดตั้งค่าลงทะเบียนต่ออายุสมาชิกอัติโนมัติ ด้วยตัวท่านเอง
・携帯キャリア払いで1ヵ月コース以外の方、その他の決済方法(コンビニ・ペイジー払い・PayPal・メルペイ)の場合は自動更新ではありません。有効期限が近づいて来ましたら、ログイン後の画面で表示される「マイページ」にてご自身での更新手続をお願いいたします。