ยืนยันขั้นสุดท้ายก่อนการยกเลิกการเป็นสมาชิก

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิก

・ เมื่อคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว คุณจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่เพื่อเป็นสมาชิกอีกครั้ง
・ โปรดระวัง หากคุณลงทะเบียนสมัครสมาชิกอีกครั้งแล้ว หมายเลขสมาชิกของคุณจะเปลี่ยนไป ไม่สามารถใช้เลขเดิมได้
・กรณีคุณใช้งานคอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย คุณจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ณ เวลาที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิก ถึงแม้ว่าระยะเวลาการใช้งานยังเหลืออยู่ก็ตาม
・ ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยลูกค้า ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการสอบถาม จะถูกลบออกทั้งหมด
・ โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่ตอบคำถามบางอย่าง ที่คุณสอบถามหลังจากที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว

การกดปุ่มยกเลิกการเป็นสมาชิก แสดงว่าคุณยอมรับกฎข้างต้นแล้ว