การเตือน

คุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก โดยการชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อหรือชำระเงินด้วยEasy-payเรียบร้อยแล้ว

หมายเลขการชำระเงินร้านสะดวกซื้อ / Pay-easy :

กรุณาชำระเงินด้วยหมายเลขนี้ หรือไปดำเนินการที่หน้าจอการต่ออายุสมาชิกอีกครั้ง
* กรณีที่ดำเนินการที่หน้าจอการต่ออายุสมาชิกอีกครั้ง กรุณาชำระเงินด้วยหมายเลขการชำระเงินใหม่
ดำเนินการตามขั้นตอนการต่ออายุอีกครั้ง